Beste ouders en verzorgers 

Privacy

Deze website wordt beheert door Trademarc Licensing. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen en zullen hier dan ook zorgvuldig mee omgaan. Let er wel op dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze pagina gelinked zijn. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Wij dragen er zorg voor dat de informatie die je ons verschaft via onze emailformulier en/of email adres vertrouwelijk wordt behandeld. Trademarc Licensing zal deze gegevens niet aan derden verstrekken tenzij wij hier van rechtswege toe verplicht worden.

Welke gegevens vragen wij op en met welk doel
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via het contact formulier op onze website:
– Je naam
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken wij jouw persoonsgegevens
– Het correct beantwoorden van uw e-mail vragen of verzoeken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming gegevens hebben ontvangen van een minderjarige, laat het ons dat weten via info@trademarclicensing.com.

Hoe lang en waarom we persoonsgegevens bewaren
De bewaartermijn die wij hanteren van onze data is 7 jaar, mede om wettelijk te voldoen aan de Belasting wetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden
Trademarc Licensing deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Welke cookies plaatst onze website en waarom?
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in het gebruik van deze website, zodat wij het gebruiks gemak van deze website en services hierop kunnen afstemmen. Hiervoor gebruiken wij technische ofwel functionele “cookies”. Deze cookies zijn niet gerelateerd aan persoonlijke informatie van jou.

Ook gebruiken wij analytische cookies.

Deze cookies van Google Analytics gebruiken wij om:
– bezoekers statistieken van onze website bij te houden
– om te kunnen zien hoe je ons hebt gevonden
– inzage te ontvangen over het aantal bezoekers op de webpagina’s en de duur van het bezoek.
– gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte te kunnen zien.
Google heeft van Trademarc Licensing geen toestemming gekregen om verkregen analytische informatie vanaf de website van Buurman en Buurman te gebruiken of in te zetten voor andere bij Google aangesloten diensten. De instellingen die Trademarc Licensing aan Google Analytics heeft meegegeven zijn:
– Jouw IP-adres mag alleen geanonimiseerd verwerkt worden.
– En Trademarc Licensing heeft de optie van Analytics ‘Gegevens delen’ uitgezet.

Trademarc Licensing heeft daarnaast een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Social Media Cookies
Wij hebben buttons op onze website zodat jij eenvoudig onze Facebook pagina kunt bezoeken en/of promoten (“liken” of delen) op jouw eigen sociale netwerken. Hiervoor worden cookies geplaatst door deze netwerken zelf. Trademarc Licensing heeft hier geen invloed op. Als je wil weten hoe Facebook met jouw gegevens omgaat zal je zelf hun eigen Privacy Verklaring goed moeten doorlezen.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor opvragen & verwijderen van persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Dit kun je per e-mail aan ons doorgeven. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Heb je toch een klacht met betrekking tot ons privacy beleid? Neem dan gerust contact met ons op via info@trademarclicensing.com. We zullen dan al het mogelijke in het werk stellen om voor een oplossing zorgen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via de volgende contact informatie: info@trademarclicensing.com

DISCLAIMER

Aansprakelijkheid

Het onderstaande heeft betrekking op de website www.buurmanenbuurman.tv en www.patmat.tv. Bij het gebruikmaken van deze website ga je akkoord met onderstaande disclaimer tekst.

Deze website is met zorg en aandacht samengesteld. Maar het kan zijn dat er toch onverhoopt een typefout is ingeslopen. Trademarc Licensing is niet aansprakelijk voor dergelijke fouten en gevolgen hiervan. Ook kan Trademarc Licensing geen enkele aansprakelijkheid nemen wanneer deze website vanwege storing tijdelijk niet bereikbaar is.

Trademarc Licensing is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor getoonde content op eventuele aan deze website url-gekoppelde informatie.

Copyright
Op alle illustraties, foto’s en tekst op de site www.buurmanenbuurman.tv en www.patmat.tv berust auteursrecht.
Het is dan ook niet toegestaan om informatie afkomstig van deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of te verspreiden. Bezoekers en gebruikers van onze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie/content. De teksten, foto’s en/of grafische illustraties in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Trademarc Licensing noch geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd bestand of anderszins in gehele of bewerkte vorm.

Linkjes

Leuke spelletjes !

Verjaardagspagina

Maak jouw eigen verjaardag decoraties. Op elk feestje succes verzekerd. Vlaggetjes, cupcakehouders en veel meer.

Knutselen

Maak jouw eigen kijkdoos voor op je kamer. Of print jouw kleurplaat met je eigen naam. En nog meer….

Spelletjes

Lekker spelen met leuke spelletjes en uitdagingen. Natuurlijk gratis te downloaden! AJETO!