Algemene Voorwaarden

VOORWAARDEN WEDSTRIJDEN, VERLOTING & DISCLAIMER

Heeft u gewonnen en hebben wij uw adres nodig om uw prijs te kunnen opsturen? Mail uw gegevens dan naar info@trademarclicensing.com

Deze voorwaarden zijn van toepassing op promotie & verlotings acties die door Trademarc Licensing worden geplaatst op facebook.com/buurman.buurman.tv. en/of via www.patmat.tv

Door deel te nemen aan een Facebook en/of een websiteactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelname voorwaarden. Prijzen zijn niet omwisselbaar voor geld of een andere prijs. Deelnemers gaan akkoord dat zij bij winst als winnaar bekend worden gemaakt op de Facebook pagina en/of op deze website.

Minderjarigen mogen alleen deelnemen aan onze online wedstrijden of verlotingen, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van van hun ouder of voogd. Als een minderjarige deelneemt dan gaan wij ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar deelname en het recht op een prijs worden onthouden.

In het geval de deelnemer een -ten behoeve van een verloting of wedstrijd (of spontaan) – creatieve inbreng naar ons e-mailt en/of op onze Facebook pagina upload, zoals bijvoorbeeld een foto, tekst of video, verklaart de deelnemer dat zijn bijdrage enkel en alleen door hem of haar is gecreëerd en er dus geen ander auteursrechterlijk materiaal van derden in verwerkt is, en en vrijwaart Trademarc Licensing tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn/haar creatieve inbreng.

Tenzij expliciet is aangegeven gaan wij er bij de ontvangst van foto materiaal van uit, dat u toestemming geeft om dit materiaal online te plaatsen via onze Facebook pagina en of via www.buurmanenbuurman.tv.

Vragen of opmerkingen met betrekking tot een promotie worden alleen behandeld indien deze gericht zijn aan info@trademarclicensing.nl

Bij een Facebook actie en/of verloting: de deelnemers van onze acties dragen hun informatie niet over aan Facebook maar aan Trademarc Licensing via het email adres info@trademarclicensing.com. Onze promoties/acties worden op geen enkele wijze gesponsored, gesteund of begeleid door Facebook.

Trademarc Licensing is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsel of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs, en/of deelname aan een wedstrijd, en/of tijdens het gebruik van ons getoonde creatieve activity materiaal. .

Ook is Trademarc Licensing niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken die ontstaan tijdens de bezorging van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies).

Indien Trademarc Licensing onverhoopt moet besluiten om een wedstrijd/verloop uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Trademarc Licensing hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Trademarc Licensing kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen van de deelnemer.

Hoewel Trademarc Licensing alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie die door gebruikers van deze fansite verzonden/ ge-upload worden.

Over de loting en uitslag van onze acties en wedstrijden kan niet worden gecorrespondeerd.

Met uitzondering van de melding van de namen van de winnaars op onze Facebook pagina vindt verdere communicatie met de winnaars alleen plaats via ons email adres info@trademarclicensing.com.

Linkjes

Leuke spelletjes !

Verjaardagspagina

Maak jouw eigen verjaardag decoraties. Op elk feestje succes verzekerd. Vlaggetjes, cupcakehouders en veel meer.

Knutselen

Maak jouw eigen kijkdoos voor op je kamer. Of print jouw kleurplaat met je eigen naam. En nog meer….

Spelletjes

Lekker spelen met leuke spelletjes en uitdagingen. Natuurlijk gratis te downloaden! AJETO!